Contact: 01745 812349 / 07919 912743
Cymraeg

Previous Shows

Yn Blwmp ac yn Blaen gan Cefin Roberts – Nos Sadwrn, Ionawr y 27ain am 7:30pm

I ddathlu cyrraedd oed yr addewid dwi am fentro yn ôl i’r llwyfan ar fy liwt ac ar fy mhen fy hun y tro yma. Prysuraf i ddweud nad cyrraedd rhyw oedran arbennig sydd wedi fy sbarduno eleni ond y ffaith imi dderbyn anrheg hyfryd drwy’r post rhyw ychydig wythnosau cyn y clo mawr cyntaf […]

Read more

Elvis Tribute – Thursday 21st December

Buy Tickets here Doors 7:30pm, Tickets £10

Read more

Snow White 11th-16th December

Tickets £10 available from Theatr Twm o’r Nant every Sunday morning between 10am – 1pm

Read more