Contact: 01745 812349 / 07792 315723
Cymraeg

With regret all public performances are cancelled or postponed until further notice.

performers on stage

Clwb Ffilm Dinbych

Clwb ffilm gorau yn Ninbych

Yn dangos ail Nos Wener bob mîs

Dydd-berfformiadau am ddim - dydd Mercher cyntaf bob mîs

Ewch i wefan Clwb Ffilm Dinbych am restr lawn a’r amseroedd cychwyn

SYLWCH NAD OES SGRINIO YN YSTOD GORFFENNAF AC AWST

Rydym yn sinema gymunedol wedi ei lleoli yn y theatr ac yn dangos rhaglen amrywiol o ffilmiau rhwng Medi a'r Mehefin ganlynol. Rydym yn dangos deg ffilm y flwyddyn fel rhan o'n rhaglen flynyddol, yn ogystal â chyflwyniadau arbennig a "FREE Vintage Matinees" trwy gydol y flwyddyn. Ein nôd yw dangos amrywiaeth eang o ffilmiau a fydd yn apelio at bawb, o Sinemau'r Byd a hen glasuron i ambell "Hollywood Blockbuster”.

Aelodaeth

Mae aelodaeth blynyddol o £20 yn caniatau i chi wylio pob ffilm am y flwyddyn - dyna £2 y ffilm sydd, yn ein barn ni, yn fargen. Pris mynediad heb aelodaeth yw £4 y ffilm. Mae cost mynediad i'n cyflwyniadau arbenning yn £4 i bawb, aelodau a’r rhai heb aelodaeth, sy’n eu gwneud yn fforddiadwy i bawb yn y gymuned.

Lluniaeth

Gwin, diodydd poeth, hufen ia, fferins, creision ar gael am brisiau cystadleuol.

Does dim byd tebyg i weld ffilm ar sgrin fawr, a gobeithiwn y gallwch ymuno â ni yn Theatr Twm o'r Nant cyn bo hir am noson i’w chofio!