Contact: 01745 812349 / 07792 315723
Cymraeg
performers on stage

I'w llogi

Lleoliad cymunedol delfrydol ar gyfer eich digwyddiad. Yn cael ei redeg gan ein tîm sydd wedi ennill gwobrau, rydym yn denu ac yn hyrwyddo cynyrchiadau o safon o bob cwr o'r wlad yn barhaus. Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod. Os yw'ch digwyddiad yn Theatr Twm o'r Nant yn cynnwys elfen cyllido elusennol, rhowch wybod i ni am hyn ar adeg eich ymholiad.

Y llwyfan a'r awditoriwm

Lled y llwyfan o un wal i'r llall 8.5m, mae coesau llenni yn rhoi adenydd 0.9m, uchdwr 6m, dyfnder 6m. Mae mynediad i gadeiriau olwyn trwy ramp.

Mae lle hyd at 118 o bobl, lle ychwanegol ar gyfer cadeiriau olwyn yn bosibl, hearing loop installed throughout.

Multimedia projector with DVD and VGA presentation capability (check the resolution VGA is not high) full size screen and Dolby sound system.

Golau a sain

Mae'r bwth sain a goleuo'n cynnwys desg oleuadau 48 sianel awtomataidd a chymysgydd sain 16 sianel. Mae'r gantri yn gwneud newidiadau goleuo yn hawdd.

Ystafelloedd newid

Mae'r brif ystafell newid yn ddigon mawr ar gyfer cast mawr gyda 6 drychau wedi'u goleuo, socedi pŵer a raciau dillad.

Mae gan ystafelloedd newid 1 & 2 fynediad uniongyrchol i gefn y llwyfan, drychau wedi'u goleuo, socedi pŵer a raciau dillad.

For all booking enquiries and hire charges

Galwch Gaynor 01745 812349

or email hire@theatr-twm-or-nant.org.uk