Contact: 01745 812349 / 07792 315723
Cymraeg
performers on stage

Ymunwch

Mae hon yn theatr gymuned lewyrchus sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ar gyfer y gymuned. Fel pwllgor rydym yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn er bod sawl ffordd arall i gymryd rhan hefyd. Rydym yn chwilio am bobl sydd â sgiliau technoleg gwybodaeth, yn enwedig yn y cyfryngau cymdeithasol. Os gallwch chi helpu i gynnal ein tudalen Gweplyfr neu borthiant Twitter, postio ein digwyddiadau diweddaraf neu ymateb i sylwadau, byddem yn falch o glywed gennych. Mae ein strategaeth marchnata cyfryngau cymdeithasol yn datblygu'n gyson ac os oes gennych chi'r sgiliau i yrru hyn ymlaen, gorau oll. Os yw hyn yn rhywbeth rydych yn awyddus i'w ddysgu mae gennym arbenigwyr wrth law i'ch cefnogi.

Byddem hefyd yn croesawu pobl i helpu gyda dyletswyddau blaen tŷ, rhedeg y bar yn ystod perfformiadau, hysbysebu a gwerthu tocynnau. Byddem hefyd yn gwerthfawrogi cymorth gyda chodi arian. Os gallech gynnig help gydag unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â ni. Byddech yn gwneud cyfraniad gwych i'r theatr gymunedol boblogaidd hon.

Tystlythyrau

Do you know how many people from places across the UK who visit the theatre say to us, "How lucky Denbigh is to have a facility like this: I wish we had such a venue." People are envious of us. This gives us a real buzz.

Gwyneth Kensler, secretary

At the free Vintage Matinee it is nice to see older people, who often don't like coming out after dark, come and socialise before the film and have a good afternoon out at the cinema for a £1.00 - the price of a cup of tea and an ice cream.

When the theatre is full and every one laughs together it's a lovely feeling that everyone has left their cares outside and been transported somewhere else for a little while.

Edwina Stephen

I love meeting so many different people at the theatre, both hirers and patrons; it certainly enriches my life. It's good knowing that I am involved in giving the community something which they enjoy and value. There is a wonderful atmosphere and people enjoy their experience at the theatre.

Gaynor Morgan Rees, booking officer