Contact: 01745 812349 / 07792 315723
Cymraeg
Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA
map showing Twm or Nant Theatre on Station Road just off Vale Street map showing Twm or Nant Theatre on Station Road just off Vale Street

Cyfeiriadau

  • Wrth gar
  • Ar y bws

Mewn car

O Rhuthun neu'r Rhyl - O'r goleuadau ewch i fyny Stryd y Dyffryn a chymerwch y drofa gyntaf ar y dde.

O ganol y dref - trowch i lawr Stryd y Dyffryn a throwch i'r chwith ar ôl Lidl.

Mae parcio ar gael trwy garedigwydd Aldi gyferbyn â’r Theatr.

Ar fws cyhoeddus

O Rhuthun cymerwch X51 amseroeth bws

O’r Rhyl cymerwch 51 amseroeth bws

Mae'r arhosfan gyferbyn a Lidl.

Mae arhosfan gyferbyn â Lidl. Ar ôl croesi'r ffordd ewch i lawr yr allt at Ffordd yr Orsaf ac fe welwch y Theatr ar y chwith.

Hygyrchedd

Mae gennym le parcio i’r anabl o flaen yr adeilad
Mae'r rhes flaen ar y gwastad a gallwn ddarparu ar gyfer nifer o ddefnyddwyr cadair olwyn. Galwch ymlaen llaw i gadw lle.

Tocynnau

Gellir archebu tocynnau o flaen llaw trwy ddilyn y wybodaeth ar y posteri: Mae’n bosib y bydd tocynnau ar gael wrth y drws.